Když potřebujete vystavit pracovní neschopnost:

18.02.2014 00:11

Při vystavování  PN je nutno nahlásit zdravotní sestře tyto údaje (prosíme, abyste si je vždy předem připravili):

  • Jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo)
  • Adresa místa, kde budete v době pracovní neschopnosti pobývat

(Tato adresa nemusí být shodná s trvalým bydlištěm, ale na této udané adrese se musíte zdržovat po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Pouze ve vyjímečných případech lze tuto adresu měnit a to při dlouhodobém trvání PN,je však nutno toto hlásit na OSSZ v naší ordinaci.)

  • Přesný název vašeho zaměstnavatele a jeho sídlo
  • Funkce, kterou v zaměstnání vykonáváte

 

! Žádáme vás, abyste všechny tyto údaje měli připravené, pokud k nám přicházíte na vyšetření a předpokládáte, že bude vystavena PN. Urychlíte tak postup při vašem ošetřování a chod celé ordinace.

! U osob OSVČ musíte vědět, zda na vystavení PN máte nárok, předejdete tak problémům se stornováním PN, která vystavena neměla být.

Upozornění:

  • Upozorňujeme pacienty na PN, aby dbali na dodržování léčebného režimu, zaměstnanci OSSZ (Okresní  správa sociálního zabezpečení) docházejí na vaše uvedené adresy ke kontrole.
  • Pokud máte rozepsány vycházky (při dlouhodobé PN), dbejte na dodržování jejich časového rozvrhu, jinak se vystavujete problémům s vyplácením dávek sociálního zabezpečení.
  • Nemocenské vám náleží od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 2 týdnů PN vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy.
  • V případě dlouhodobé PN  je nutné předkládat potvrzení lékaře o trvání PN, tzv. lístek na peníze, 1x měsíčně tento odevzdáte svému zaměstnavateli.
  • Většinu dávek nemocenského pojištění zpracovávají OSSZ do 10 dnů, pro optimální průběh vyřízení  a včasnou výplatu dávky je nutná součinnost zejména zaměstnance, zaměstnavatele a OSSZ. Lhůtu pro výplatu dávek nemocenského pojištění stanovuje zákon č. 187/2006Sb. do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal doklady příslušné OSSZ.

S dotazy k nemocenskému a průběhu vyřizování konkrétního případu se lidé mohou obracet na příslušnou OSSZ nebo telefonicky na call centrum pro nemocenské pojištění na tel. 840 406 040.

Kontakt

MM ordinace s.r.o.
Gen. Svobody 413
Milevsko
39901

Telefon:........382 526 077
Mobil:...........737 972 428
WhatsApp....737 972 428
mmordinace@centrum.cz